Rada Jakuba Burckhardta dla studiujących

Jacob Burckhardt

„Należy unikać wszystkiego, co istnieje tylko jako rozrywka, ponieważ czas powinien być wykorzystany z zyskiem, a po drugie, powinniśmy zachować rezerwę wobec współczesnej dewastacji umysłu przez gazety i powieści”.

(Z wykładów prowadzonych w latach 1868-1872).